WorldBrass

World Brass/Weltblech performing Flight of the Bumblebee arr. Groenewald January 2010.
Trumpets: Christopher Dicken, Thomas Ratzek, Matthew Sadler, Sarah Slater
Horn: Gesa Maria Johanns
Trombone: Shawn Grocott, Berten Claeys, Lutz Glenewinkel, Lorna McDonald
Tuba: Jonathan Gawn
Percussion: Barry JurJus

World Brass/Weltblech recording for PENTATONE. Meteor (Tsuumi Sound System)          arr. Groenewald

World Brass/Weltblech performing Mazurka (Ferenc Snetberger & Markus Stockhausen) arr. Groenewald 2010.
Trumpets: Christopher Dicken, Thomas Ratzek, Matthew Sadler, Sarah Slater
Horn: Gesa Maria Johanns
Trombone: Shawn Grocott, Berten Claeys, Lutz Glenewinkel, Lorna McDonald
Tuba: Jonathan Gawn
Percussion: Barry JurJus

World Brass/Weltblech performing Käytävä Aisle, Meteor (Tsuumi Sound System)       arr. Groenewald

World Brass/Weltblech performing Consternation (G. Shearing) arr. Groenewald       2010.
Trumpets: Christopher Dicken, Thomas Ratzek, Matthew Sadler, Sarah Slater
Horn: Gesa Maria Johanns
Trombone: Shawn Grocott, Berten Claeys, Lutz Glenewinkel, Lorna McDonald
Tuba: Jonathan Gawn
Percussion: Barry JurJus